Mainmenu
172924
1 / 1

Jan Adam Kruseman

Portret van Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855), 1855 gedateerd
Utrecht, Museum Catharijneconvent, inv./cat.nr. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 153 x 105,00 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Jan Adam Kruseman
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1855 gedateerd (1855)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
71042
Identificatie gebaseerd op
herkomst; opdracht
Opmerking portret
Rechtsonder gesigneerd en gedateerd: J.A. Kruseman ft. 1855Werkboekje J.A. Kruseman B74.1: De Kerkeraad der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Amsterdam. Debet Voor het vervaardigen van het afbeeldsel van den Hoogleraar Amb. Des Armorie van der Hoeven. Groot kniestuk mij bijwerk afgelevend 22 Oct: 1855 - f800.- De lijst -40.- Pakkist Pakken vragt tot Amst. etc. -15.- Voldaan nov. 1855. f 855.(werkboekje zie Renting 2002)Herkomst: Remonstrantse Gemeente, Amsterdam (1855-1979); Museum Het Catharijneconvent, inv.SPKK S19 (1979)Literatuur: Gedenkboek Remonstrantse Kerk Amsterdam 1630-1930, p.167; cat. tentoonstelling Vier eeuwen domineesland, 1997, p.432 met afb. (zw/w) (afb. in kleur op de omslag); Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 4(2001), p.107 (afb.); cat. De schilderijen van Museum Catharijneconvent, 2002, p.428-429 inv.SPKK S19 met afb. (met herk. en lit.); A.D. Renting e.a., Jan Adam Kruseman 1804-1862, 2002, p.320-321 cat.547 met afb. (met herk. en lit.); J.P. Boendemaker e.a., cat. Prachtig protestant, Utrecht (Museum Catharijneconvent) 2008, p. 58, nr. 41 met afb. (kleur)Beschrijving: staande op een preekstoel (kansel) achter een geopend boek, rechterhand aan dit boek, linkerhand voor het lichaam, kalend kort haar; donkere toga, lichte bef, ordelintje (RNL). Op de achtergrond een donker gordijn.
Herkomst
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-07-07; Laatste wijziging: 2016-11-15

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?