Mainmenu

Jan Adam Kruseman

Portret van Laurens Jansz. Coster (1405-1484), 1823 gedateerd
Haarlem, Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

pendant

Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 196 x 155,50 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Jan Adam Kruseman
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1823 gedateerd (1823)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
120180
Identificatie gebaseerd op
herkomst; kunstenaar
Opmerking portret
Rechtsonder gesigneerd en gedateerd: J.A. Kruseman Jz van Haarlem ft 1823Volgens de catalogus Haarlem 2006 heeft het pendant IB 120179 heeft opschrift: haerlam [sic] koster MCCCCXXVolgens cat.tent. J.A. Kruseman 2002/2003 staat dit opschrift op IB 120180 en wordt het door de voorgestelde op papier gestempeldWerkboekje Kruseman nr.34: Portrait van Laurens Janszoon Koster, uitvinder der boekdrukkunst te Haarlem bezig zijnde; proeven te neemen van zijne eerste gesneden letters. te Amsterdam geschild. 18-vervaardigd ter gelegenheid van het 4e Eeuwfeest te Haarlem gevierd en door de voornaamste Inwooners gekocht, en aande regering [van Haarlem] aangeboden, gepaats[t] op de raadzaal te Haarlem. Levensgroot ten voeten uit.Herkomst: t.g.v. het 400-jarig bestaan van de boekdrukkunst door burgers geschonken aan de stad Haarlem, in 1981 overgedragen aan Frans Halsmuseum, inv.OS 81-733 (in bruikleen aan VNU).Literatuur: cat.tent. Jan Adam Kruseman 1804-1862, Apeldoorn (Paleis het Loo Nationaal Museum) 2002-2003, p.210 nr.11 met afb. (met herk., lit. en werkboekje); Painting in Haarlem 1500-1850, The collection of the Frans Halsmuseum, 2006, p.529 nr.264 met afb. (met herk. en lit.).Beschrijving: fantasieportret. Zittend aan een deels met een kleed bedekte tafel waarop een blad papier, met de rechterhand stempelend op het papier en het met de linkerhand vasthoudend, kort haar; donker kostuum, donker hoofddeksel.Tegelvloer waarop enige bladen papier; op de achtergrond wandpanelen.
Herkomst
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-07-07; Laatste wijziging: 2017-09-29

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?