Mainmenu
178405
1 / 1

Cornelis van Poelenburch

Portret van Wilhelm Vincent van Wittenhorst (1613-1674), 1648 gedateerd
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
koper, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 16,5 x 13,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Cornelis van Poelenburch
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1648 gedateerd (1648)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de colletie portret-iconografie RKD.
121033
Identificatie gebaseerd op
vererving
Opmerking portret
Voor een afbeelding zie De Jonge 1932, afb. 1Gemonogrammeerd en gedateerd linksmidden:'C.P. 1648' (volgens opgave Sluijter-Seijffert 1984)Volgens aantekeningen van de voorgestelde zelf in de door hem opgemaakte inventaris van zijn schilderijen gedurende 1651-1659: '[Fol 8 no. 10:] mijn eygen conterfijtsel meede deur Corn: Poelenburch gedaen de naem ende de wapenen staen achter op heb daer sonder lijst voor betaelt betaelt [sic] seeven pont groot, dit dient hier voor memorie / 42:0:0 [in de marge:] is gecogt int iaer 1648 is op ter Horst gebrogt int cabinet'Van Poelenburch schilderde voor de familie van Wyttenhorst tussen 1648 en 1651 een reeks kleine familieportretjes, waarvan er 19 bekend zijn. 17 van deze portretjes bevinden zich in een particuliere collectie in Duitsland. Zie Sluijter-Seijffert 1984, p. 109-110.Volgens De Jonge 1932 betreft de boven aangehaalde beschrijving uit de inventaris het onderhavige portret van Willem Vincent van Wyttenhorst. Echter, in M. Boers, 'De schilderijenverzameling van baron Willem Vincent van Wyttenhorst, Oud Holland 117 (2004), 181-243, wordt onderhavig portret niet vermeld, en wordt de boven aangehaalde beschrijving betrokken op een ander portret van Willem Vincent van Wttenhorst door Van Poelenburch (IB 25466). Maar waarschijnlijk heeft De Jonge gelijk, daar het pendant van laatstgenoemd portret, het portret van Wilhelmina van Bronckhorst door Van Poelenburch (IB 25462), ook niet in de inventaris uit 1651-1659 vermeld wordt.Herkomst: collectie W.V. baron van Wyttenhorst, Kasteel Horst; viavererving Van Wyttenhorst-Hochstedten (1738) in de familie van de huidige eigenaarLiteratuur: M.J. Friedlander, 'Das Inventar der Sammlung Wyttenhorst',Oud-Holland 1905, p. 63-68, i.h.b. p. 68; C.H. de Jonge, 'Utrechtse schilders der 17de eeuw in de verzameling van Willem Vincent, Baron van Wyttenorst', Oudheidkundig Jaarboek, 4de serie, 1 (1932), p. 120-134, i.h.b. p. 123, afb. 1; N.C. Sluijter-Seijffert, Cornelis van Poelenburch (ca. 1593-1667), dissertatie RU Leiden, p. 245, nr. 189 of 190Beschrijving: lang haar met scheiding in het midden, snor en vliegje, platte kraag met akertjes, harnas, linkerhand rust op helm voor hem.
Herkomst
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-07-07; Laatste wijziging: 2019-09-09

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?