Mainmenu
188836
1 / 1

Jacobus Buys

Illustratie bij 'De nachtegaal en de leeuwerik' uit de Fabelen en vertelsels van F.C. Gellert
London, Thomas Heneage Art Books
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

Onderdeel van een reeks van 144 ontwerpen voor de 150 boekillustraties in: C.F. Gellert, Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. De reeks is vrjiwel compleet, alleen de voortekening voor de titelprent in dl. 1 en de tekeningen voor de laatste vijf illustraties in deel 3 ontbreken; de acht ontwerpen behorende bij dl. 2, p. 87-106 zijn niet gefotografeerd. Een eerste, ongeïllustreerde editie van de Nederlandse vertaling van 'Gellerts Fabeln und Erzählungen' (Leipzig 1746-1748) verscheen in 1772-1774 (Amsterdam, P. Meijer); een tweede editie, waarin de prenten veelal zijn meegebonden, verscheen bij dezelfde uitgever in 1781-1785 (3 delen). Een editie op kleiner formaat uit 1784 (Amsterdam, Erven P. Meijer en G. Warnars, 3 delen) bevat anonieme kopieën door een zwakkere hand naar de hele prentreeks. Exemplaren van de eerste druk waarin de prenten zijn meegebonden zijn eveneens bekend, dit kan echter niet zijn gebeurd voor 1783, de laatste datering die op de voortekeningen voorkomt. Zie voor de geschiedenis van een vergelijkbare prentreeks (voor de Kindergedichten van Hieronymus van Alphen): I. Oud en L. van Oosterzee, cat. Nederlandse tekenaars geboren tussen 1660 en 1745, Amsterdam (Amsterdams Historisch Museum) 1999, nr. 17, afb.
Drager/materiaal
papier, pen en penseel in zwart en grijs, wit gehoogd
bevestigd aan een 18de-eeuws opzetkarton
Vorm/maten
staande rechthoek 141 x 83 mm
ca. 141 x 83 mm (voorstelling)
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Jacobus Buys
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1776 - 1783
een aantal bladen uit de reeks ontwerptekeningen draagt dateringen uit de periode 1776-1783
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • ontwerp voor
    Noach van der Meer (II)
    ets in: C.F. Gellert, Fabelen en vertelsels, dl. 1, tegenover p. 1

  • herhaling van
    Jacobus Buys
    tekening in reeks van 149 losser getekende voorstudies voor dezelfde prenten, op hetzelfde formaat maar zonder het tekstvak onder de voorstelling; cat. coll. De Grez, Brussel 1913, nr. 606-754 (herkomst: vermoedelijk veiling Amsterdam, Van der Schley en Vinkeles, 8 april 1805, omslag .G.G.: 150 tekeningen voor de Fabelen van Gellert)

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-12-02; Laatste wijziging: 2015-12-08

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?