Mainmenu
189601
1 / 1

Jacobus Buys

Illustratie voor 'Het gevonden liedjen' in de Kleine gedichten voor kinderen door H. van Alphen, ca. 1778-1779
The Hague, Letterkundig Museum
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

Reeks van 45 ontwerpen voor de 66 boekillustraties in: H. van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen. De voortekeningen voor de gedichten op p. 24 en 27 en vanaf p. 60 ontbreken (de reeks ontwerpen voor dezelfde tekeningen in het Amsterdams Historisch Museum is wel compleet).
Drager/materiaal
papier, pen in zwart en grijs, gewassen in grijs
Vorm/maten
staande rechthoek 78 x 52 mm
ca. 78 x 52 mm (voorstelling)
Huidige toeschrijving
Jacobus Buys
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1778-1779 (1778 - 1782)
In 1778 verschenen de eerste twee delen van de 'Kleine gedigten'; een aantal bladen uit de reeks identieke tekeningen in het Amsterdams Historisch Museum is 1779 gedateerd, het jaar waarin de etsen op de markt kwamen. De voortekeningen voor het derde deel, dat pas in 1782, verscheen, zijn niet gedateerd.
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • ontwerp voor

    ets voor: H. van Alphen, Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht 1778-1782, p. 40

    In 1778 verschenen bij de Weduwe Jan van Terveen en Zoon in Utrecht 24 kinderversjes door Hieronymus van Alphen (1746-1803) onder de titel 'Proeve van kleine gedichten voor kinderen'. Hierna volgden het 'Vervolg der kleine gedichten voor kinderen' (1778) en het 'Tweede vervolg der kleine gedichten voor kinderen' (1782). De drie (doorgenummerde) delen waren ongeïllustreerd. Jacobus Buys kreeg vervolgens van de Amsterdamse drukker en uitgever Johannes Allart de opdracht om illustraties te vervaardigen; deze werden in prent gebracht door Jan Punt, Noach van der Meer II en Mattheus Sallieth waarna ze in 1779 los, in sets van zes of acht op de markt werden gebracht; de koper kon ze desgewenst zelf bij de juiste versjes laten inbinden. In 1787 verscheen een verzameluitgave met alle gedichten, omdat de meeste koperplaten voor de 66 illustraties toen echter al versleten waren zijn deze door Reinier Vinkeles opnieuw in prent gebracht; zie: L. Buijnsters-Smets, 'Jacobus Buijs als boekillustrator', Documentatieblad Werkgroep 18de eeuw 16 (1984), p. 91-107, prentreeks nr. 5, en: Oud en Van Oosterzee 1999.

  • herhaling van
    Jacobus Buys
    Blad in complete reeks van 66 grotendeels gesigneerde voortekeningen voor dezelfde illustraties in het Amsterdam Historisch Museum, inv.nr. 39815 - 1 t/m 66, cat. Oud en Van Oosterzee 1999, nr. 17bb, afb. Daar wordt de hieronder vermelde veiling van 1811 als herkomst genoemd, dat betrof gezien het aantal bladen ('44 stuks Teekeningen, met den Titel') waarschijnlijk echter de reeks in het Letterkundig Museum. Mogelijk is daarom de tweede, in de catalogus in twijfel getrokken herkomstvermelding: coll. Cornelis Schoon in Broek in Waterland, toch correct. De bladen in het Letterkundig Museum zijn iets losser getekend en niet gesigneerd of gedateerd; mogelijk is de reeks in Amsterdam hievan een herhaling bedoeld als uiteindelijk ontwerp voor de prenten. Ook van Jacob Buys' voortekeningen voor de illustraties in Gellert's fabelen bestaan twee reeksen die op dezelfde wijze van elkaar verschillen, de meer uitgewerkte versie daarvan is eveneens opgenomen in RKD Images.

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-12-21; Laatste wijziging: 2015-12-08

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?