Mainmenu

Bernard Picart

Christus in de storm op het meer van Galilei (Marcus 8:23-25), 1714 gedateerd
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

tweezijdige tekening, onderdeel van een reeks

in verso: schets van een doornenkroning, potlood en pen in zwart
Drager/materiaal
blauw papier, pen en penseel in zwart, wit gehoogd, doorgetrokken
Vorm/maten
staande rechthoek 317 x 213 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Bernard Picart
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1714 gedateerd (1714)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • spiegelbeeldig ontwerp voor
    Matthijs Pool
    prent in: G. Hoet, A. Houbraken en B. Picart, Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, Den Haag 1728; de prentreeks was door Picart echter al in 1720 gepubliceerd als 'Figures de la Bible'

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2009-12-21; Laatste wijziging: 2015-04-17

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?