Mainmenu

Abraham Rademaker naar Coenraet Decker

Het Gemeenlandshuis van Delfland (boven) en de Waterslootse poort (onder) in Delft, jaren 1718-1730
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een album

onderdeel van een reeks van vier albums samengesteld door Everard de Burlett bestemd om tekeningen van Abraham Rademaker, voornamelijk betrekking hebbend op Nederlandse kastelen, in te monteren: Album II:36
Drager/materiaal
papier, penseel in bruin
Vorm/maten
staande rechthoek 348 x 266 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
jaren 1718-1730 (1718 - 1730)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • naar
    Coenraet Decker
    kopie met weglating van de stoffering naar de prent in: D. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie, domeynen en heerlijckheden, midtsgaders de stichtingen van alle hare publijcke gebouwen, ende wel insonderheyt de so menigvuldige kercken, kapellen, kloosteren, en andere kerckelijke gestichten van outs aldaer geweest ..., Delft 1667, vervolg p. 552, die tevens diende als voorbeeld voor de prent van Rademaker in Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de provintie van Holland vertoont in veertig afbeeldingen, Amsterdam 1736, nr. 17 (boven)

  • naar
    Coenraet Decker
    kopie met weglating van de stoffering naar de prent in: D. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie, domeynen en heerlijckheden, midtsgaders de stichtingen van alle hare publijcke gebouwen, ende wel insonderheyt de so menigvuldige kercken, kapellen, kloosteren, en andere kerckelijke gestichten van outs aldaer geweest ..., Delft 1667, vervolg p. 678, die tevens diende als voorbeeld voor de prent van Rademaker in Alle de voornaamste gesigten van de wydberoemde stad Delft geleegen in de provintie van Holland vertoont in veertig afbeeldingen, Amsterdam 1736, nr. 7 (onder)

Herkomst
Gemaakt in opdracht van
Beudeker, Christoffel
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2010-10-20; Laatste wijziging: 2021-12-07

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?