Mainmenu

uitgegeven door Joannes Galle naar Balthasar Lauwers naar Gerard Seghers

Christus na de geseling, ca. 1630-1665
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek RU Nijmegen, [..]
Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een boek

dit exemplaar maakt deel uit van een handschrift uit 1665, samengesteld door het Haarlemse klopje Maria van Wieringen (Verheggen 2006)
Drager/materiaal
papier, gravure
Vorm/maten
liggende rechthoek 60 x 95 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1630-1665 (1630 - 1665)
begindatum: datering handschrift waarin dit exemplaar is opgenomen; einddatum: sterfjaar van de uitgever Joannes Galle
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2010-12-22; Laatste wijziging: 2017-02-11

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?