Mainmenu
210517
1 / 1

Pieter Holsteyn (II)

Tulpenboek, ca. 1645
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
boek
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
een tulpenboek met thans 42 tekeningen van tulpen en twee opgeplakte tekeningen van een tulp en een iris. Ieder blad, met uitzondering van de opgeplakte tekeningen, rechtsboven genummerd en onderaan voorzien van een opschrift met de naam van de plant, in waterverf en dekverf op handgeschept papier met diverse watermerken, gebonden in een 17de eeuwse Hollandse perkamenten band. De eerste tweeëntwintig en de laatste tweeëntwintig bladen zijn blanco. Wel bevatten de eerste tweeëntwintig bladen lijmvlekken zodat niet uit te sluiten valt dat hier ook tekeningen op geplakt waren die op een later tijdstip weer verwijderd werden. Volgens een notitie van Sam Segal, d.d. 13 november 1979, in het Segal-archief waren er destijd voor in het album nog vier andere tekeningen aanwezig die echter losbladig waren en vermoedelijk kort hierna verwijderd werden, aangezien ze niet worden vermeld in de veilingcatalogus van 24 maart 1980 toen het album geveild werd door veilinghuis Christie's in het Singermuseum in Laren. Dit waren achtereenvolgens: een tekening van een trompetnarcis (297 x 182 mm) en een perzikbladklokje (285 x 192 mm), beide waarschijnlijk van Pieter Holsteyn (II), vervolgens een blad met een Distel (178 x 137 mm) van een andere hand en tenslotte een tekening met een voorstelling van een papegaai (204 x 153 of 153 x 204 mm), voorzien van Pieter Holsteyns (II) monogram: PH fe. Deze bladen zullen hier ook worden opgenomen. Van twee van deze bladen is echter geen afb. voorhanden (Sander Erkens, augustus 2011)
Drager/materiaal
perkament, penseel in kleur, gouache (materiaal/techniek)
de blanco bladen, onder te verdelen in: de eerste tweeëntwintig bladen (=A), de laatste tweeëntwintig bladen (=B) en een los schutblad dat geplakt is tegen de recto zijde van de achterkaft (=C) bevatten de volgende watermerken: gekroond wapen van Amsterdam tussen leeuwen (A 1-3, 12-13, 15-18, 20, B 3, 5, 7-8, 10-12, 15, 20-22 en C), de letters PB (A 4-8, 10-11, 14, 19, 21-22, B 1-2, 4, 6, 9, 13-14, 16-19)
de watermerken voorkomend op de tekeningen van de tulpen staan vermeld in de afzonderlijke kunstwerknummers
Vorm/maten
staande rechthoek 324/315 x 207/202 mm
de afmetingen in de eerste kolom betreffen de perkamenten band, die in de tweede de afzonderlijke tekeningen op papier
Huidige toeschrijving
Pieter Holsteyn (II)
Bron: Sam Segal (1985)
op basis van grote overeenkomsten met een bloemenalbum van Pieter Holsteyn (II) in de Lindley Library (Royal Horticultural Society), Londen, zie RKDimages 205358, o.a. de techniek en de kleuring van de bloemen, de signatuur (alleen aanwezig op voorheen aanwezige tekening van een papegaai), overeenkomstige bloemen en identieke watermerken (Sam Segal)
Verworpen toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) ca. 1645
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1645 (1640 - 1645)
datering Sam Segal
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2011-08-01; Laatste wijziging: 2015-07-14

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?