Mainmenu

Jean-Baptiste-Pierre Le Brun naar omgeving van Rembrandt

Un philosophe écrivant, 1790 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.
Drager/materiaal
papier, ets, inkt
Vorm/maten
staande rechthoek 157 x 137 mm
dimensions platemark: 244 x 205 mm (Le Brun 1792-1796, vol. 2 (1792), p. 2)
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift linksonder: Rembrandt pinxit.
  • opschrift rechtsonder: Gravé par J.B.P. Le Brun Peintre et Md. 1790.
  • opschrift middenonder: Un Philosophe écrivant / Gravé d'après le Tableau de Rembrandt, Peint sur cuivre de même grandeur que / l'Estampe. Tiré du Cabinet du Citoyen Le Brun, Peintre et Md. de Tableaux. / A Paris chez l'auteur, rue du Gros Chenet no. 47, et chez Poignant, rue Serpente no. 14. [weapon in the centre of the print]
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1790 gedateerd (1790)
Vervaardigd in
Parijs
Prent/illustratie opgenomen in
Le Brun 1792-1796, vol. 2 (1792), p. 5, print on p. 2
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2011-09-22; Laatste wijziging: 2017-10-23

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?