Mainmenu

Jan van der Straet

De preek van Johannes de Doper, in een half uitgewerkte decoratieve omlijsting, ca. 1587
New York City, Cooper Hewitt Smithsonian Design [..]
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een schetsboek

behorend tot een omvangrijke verzameling verknipte schetsboekblaadjes
Drager/materiaal
papier, pen in bruin, gewassen in grijsbruin
Vorm/maten
liggende rechthoek 155 x 212 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift rechtsboven: A di 27 daprille 1587 m(essere) Baccio Baccelli levo da / me 12 caccia per 3 cratzia luno dacordo / montano cratcia 36 lire 3 e 4 cratcia / ... 12 prestansa / 18 ... / montano / lire 3 / passia / picola / nomero / 21 / [...] 12
    Baccio Baccelli betaalde op 27 april 1587 twaalf jachtvoorstellingen aan Stradanus voor 3 cratzia per stuk. (Baccio Bacelli is de uitgever van L' Odissea d' Homero. Tradotta in volgare fiorentino da M. Girolamo Baccelli, Forence 1582); Kleine Passie nr. 21: verwijst naar de serie Passio, Mors et Resurrectio ...., een serie van 20 voorstellingen met titelblad opgedragen aan Kardinaal Aartsbisschop Alessandro de' Medici, zie The New Hollstein Johannes Stradanus (2008), dl. 1, nr. 89-109
  • opschrift in verso: .. 6 e mezo dermesino soldi 5.. da cusire la pianelli 4.. per lonamente de seta 8 bottoni soldi dua lire 13 2 lire 13.. pigniano de calzette 4.. ponture .. ..lire 13.. dermesino per il capelli 7 ½.. de taffeta per il farida 13 ½.. di .. de pasamana per .. per botoni lire 10 conte de .... fiamingho calzoni soldi 3 per manifatura il gibone soldi 3 la cagica soldi 3½ il farafolo soldi 3½ botone soldi .. lire 10 libre da .. / era .. 19e la stopp... / erano libre .. / 14½
    de notities zijn moeilijk leesbaar. Het gaat om betalingen van Stradanus voor het ververvaardigen van kledingstukken zoals sloffen, knopen, kousen, hoeden, broek, jas
  • opschrift rechtsonder: M(essere) .. era ...
Huidige toeschrijving
Jan van der Straet
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1587 (1585 - 1589)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2012-08-06; Laatste wijziging: 2020-01-23

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?