Mainmenu

toegeschreven aan Abraham de Bruyn waarschijnlijk naar Antonio Moro

Anna van Saksen (1544-1577), ca. 1560-1570
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

pendant

Drager/materiaal
papier, ets en gravure
Vorm/maten
staande rechthoek 185 x 112 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): DIE EDEL DOORLVCHTIGHE HOOCHGHEBOREN VROVWE / Anna Van sassen grauinne tot nasou prinsersse van oraengien de Wittighe / Dochter van hertoch mauricius de [.....] huijsurouWe van Wilhelmus / Van [.] nasou den hooch edel gheboren prince van oraengien.
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1560-1570 (1560 - 1570)
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
2005035
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2013-06-10; Laatste wijziging: 2020-02-18

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?