Mainmenu
236176
1 / 1

Cornelis de Bruyn uitgegeven door Rudolf en Gerard Wetstein

Portret van een Russissche vrouw, 1714 gedateerd
Utrecht, Universiteitsbibliotheek Utrecht, [..]
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een boek

onderdeel van onderstaand boek
Drager/materiaal
papier, gravure
Vorm/maten
staande rechthoek 280 x 190 mm
platemark
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1714 gedateerd (1714)
unchanged reprint of 1711
Vervaardigd in
Amsterdam
Prent/illustratie opgenomen in
Cornelis de Bruins reizen over Moskovië, door Persië en Indië : verrykt met driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daar gevonden worden: voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt / alles door den auteur zelf met groote naeukeurigheit na ’t leven afgetekent, en nooit voor dezen in ’t ligt gebragt, Amsterdam 1714, p.13
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2013-06-11; Laatste wijziging: 2016-02-26

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?