Mainmenu
236644
1 / 1

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1619 naar Anthoni Gouteris uitgegeven door A. Meuris

Romanovw, 1619
The Hague, Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), [..]
Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een boek

opgenomen in edities van Journael der legatie ghedaen inde jaren 1615 ende 1616 uit 1619 en 1639, alsmede in Regiones Sveciae, Ruslandiae et Moscoviae ('Lantschappen van Sweden, Ruslandt en Moscovien'), eveneens uit 1639
Drager/materiaal
papier, ets
Vorm/maten
liggende rechthoek 94 x 156 mm
afmetingen volgens The New Hollstein Dutch & Flemish 2008
Huidige toeschrijving
Anoniem (Noordelijke Nederlanden (historische regio)) 1619
naar Anthoni Gouteris
uitgegeven door A. Meuris
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1619 (1619)
onderdeel van boek uitgegeven in 1619
Vervaardigd in
Den Haag waarschijnlijk vervaardigd in Den Haag, hier werd het boek in 1619 uitgegeven
Prent/illustratie opgenomen in
Anthonis Goeteeris, Journael der legatie ghedaen inde jaren 1615 ende 1616 by ... Reynhout van Brederode ...; Dirck Bas ...; ende Aelbrecht Joachimi ... by de ... Staten Generael ... afghesonden aende ... coninghen van Sweden ende Denemercken; mitsgaders aenden groot-vorst van Moscovien ... Ende namentlick op den vreden-handel tusschen den ... coninck van Sweden ter eenre, ende den groot-vorst van Moscovien ter anderer sijde. Verciert met ... figueren, fol. 61
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • naar
    Anthoni Gouteris
    naar tekening van Gouteris

    volgens opschrift op titelblad 'naer 't leven af-geconterfeyt, Door Anthonis Goeteeris'

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2013-06-27; Laatste wijziging: 2017-02-11

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?