Mainmenu
242278
1 / 1

Willem Jacobsz. Delff naar Adriaen van de Venne

Portret van Maurits van Oranje-Nassau (1567-1625), 1618 gedateerd
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
prent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

zie Hollstein 55 en 60
Drager/materiaal
papier, kopergravure, 3de staat
voor afbeeldingen van eerste en zesde staat zie BD/IB/Nassau/10B-1
Vorm/maten
staande rechthoek 415 x 306 mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift linksonder: AV. Venne / Pinxit / W. Delphus / sculps. [AV aaneen]
  • opschrift rechtsonder: Cum privilegio sexennio Ord. Conf. Porv. I.P. vande Venne excu. Middelburgensis. i6i8.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Mauritius D.G. Princeps Auracïæ; Comes Nassaviæ, Catzenellenbogiæ, Viandæ, Dietziæ, Lingæ, Meursiæ, Buijræ, / Leerdami; Marchio Veræ et Flissingæ; Baro Bredæ, Graviæ, et regionis Kukiæ, Diest, Grimbergiæ, Herstal, / Cranendonkÿ, Warneston, Arlaÿ, Nosetretti, S. Viti, Daesburgi, Lekæ, Polaniæ, Mervaediæ, Aggeris, S. Martini; / Vice-comes hæriditarius Antverpiæ, et Bisanciæ; Gubernator et Præfectus Confæderatarum provinciarum / Gelriæ, Hollandiæ, Zelandiæ, Westfrisiæ, Zutphaniæ, Vltracti, et Trans-insulaniæ; Architalassus maris infer= / oris Germaniæ. Eques Regij Ordinis Garterÿ.
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1618 gedateerd (1618)
jaar uitgave
Voorgestelden
IB nummer
Nummer gerelateerd aan de collectie portret-iconografie RKD.
2008282
Identificatie gebaseerd op
opschrift
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2014-01-22; Laatste wijziging: 2016-01-06

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?