Mainmenu

Hans Sadeler naar Maerten de Vos uitgegeven door Hans Sadeler

De verrijzenis van Christus, 1585-1588
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
reproductieprent
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

onderdeel van een prentreeks: Deugden van Christus (Virtutes Iesu Christi Filii Dei Vivi)
Drager/materiaal
papier, gravure
Vorm/maten
staande rechthoek 186 x 135 mm
plaatrand/plate-edge
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1585-1588 (1585 - 1588)
datering volgens/date according to Hollstein Dutch & Flemish 1949-2010
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2014-07-16; Laatste wijziging: 2018-12-17

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?