Mainmenu
269904
1 / 1

Abraham Rademaker naar Coenraet Decker

Ruïne van abdij Koningsveld bij Delft in ca. 1573
Woolley & Wallis (Salisbury (Wiltshire)) [..]
Beelaerts van Blokland/Dumas 2006, possibly: p. 397, no. D:90
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

possibly part of a series of 19 (?) drawings with ruins in the Delfland area (Beelaerts van Blokland/Dumas 2006, p. 64 and p. 100, note 469)
Drager/materiaal
papier, penseel in kleur
Vorm/maten
liggende rechthoek 120 x 205 mm
c. 120 x 205 mm
Huidige toeschrijving
Abraham Rademaker
Bron: Charles Dumas (2015-12)
Verworpen toeschrijving
Gerrit Rademaker
Bron: (auction catalogue 2015)
Huidige toeschrijving
naar Coenraet Decker
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1691 - 1735
active
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
  • verwant aan
    Abraham Rademaker
    etching in: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden en [...] voorname stads- en landgebouwen, Amsterdam 1727-1733, ill. no. 117

  • gebaseerd op
    Coenraet Decker
    illustration in: D. van Bleyswijck, Beschryvinge der stadt Delft, betreffende des selfs situatie, oorsprong en ouderdom, opkomst en voortgangh, vermeerderinge van vryheydt en jurisdictie, domeynen en heerlijckheden, midtsgaders de stichtingen van alle hare publijcke gebouwen, ende wel insonderheyt de so menigvuldige kercken, kapellen, kloosteren, en andere kerckelijke gestichten van outs aldaer geweest ..., Delft 1667, after p. 348, which was also the example for the related print.

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2015-12-14; Laatste wijziging: 2015-12-15

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?