Mainmenu

Govert Flinck

Salomon bidt om wijsheid (1 Koningen 3:), 1658 gedateerd
Amsterdam, Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam)
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij, schoorsteenstuk
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een decoratieprogramma

Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 465 x 450 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • gesigneerd en gedateerd middenonder: G. Flinck f. 1658
  • opschrift op de lijst: Daer Salomons gebedt en offer Godt behagen/ Wort hem de Wysheit 's nachts belooft uit 's Hemels troon/ Met eenen Ryckdom, Eer en veel gewenschte dagen/ Waer wysheit raeden mag, daer spant de Staet de Kroon
    Gedicht van Vondel onder het schilderij
Huidige toeschrijving
Govert Flinck
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1658 gedateerd (1658)
Vervaardigd in
Amsterdam
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 1996-09-13; Laatste wijziging: 2017-11-11

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?