Mainmenu
297330
1 / 1

Julius Caesar Boëthius naar Joachim Wtewael

De vrijheid van consciëntie (naar raam/carton 1), 1722
Gouda, Protestantse Kerk Gouda
Object gegevens
Objectcategorie
tekening
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

Vorm/maten
staande rechthoek met spitse bovenkant ? x ? mm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
 • opschrift linksboven: No. 1.
 • opschrift links: DORDRECHT. / DELFT. / AMSTERDAM. / ROTTERDAM. / SCHIEDAM. / BRIEL. / OUDEWATER. / GEERTRUYDENBG.
  below the coat of arms
 • opschrift rechts: HAARLEM. / LEYDEN. / GOUDA. / GORINCHEM / SCHOONHOVE / WOERDEN
  below the coat of arms
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): HEUSDEN NAARDE WEESP. MUYDE VIANEN / ASPEREN. WORCUM HEUKELUM LEERDAM YSSELSTE[IN] GOEREEDE.
  below the coat of arms
 • opschrift midden: LIEFD[E] GERECHTIGHEYD EENDRA[GT] TROUWHEYD STANTVASTIGHEYD Vrijheijd der Conscient[ie] Bescherming des / Tierannije.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): NAAR BESCHERMINGE VAN TIRANNY, EN VRYHEYD DER CONSCIENTIE, / DEES NEDELANDEN MEN LANGE HEEFT ZIEN HAAKEN, / WAAR NAAR GEVOLGT ZYN MEENIGVULDIGE DIS,, SENTIE, / MET MOORDEN, ROOVEN, DOODSLAAN BRANDEN EN BLAAKEN, / MAAR HEER GY DIE EEN RIGTER ZYT IN ALLE ZAAKEN; / NU LIEFDE, EENDRAGT, MET STANDVASTIGHEYD VERWEKT, / DIE MET GEREGTICHEYD EN TROUWHEYD DES HERTEN WAAKEN / OPDAT DE TIRANNY ONDER DE WAGEN BLYFT SUBJECT; / WAAR OP MEN VRYHEYD DER CONSCIENTIE ZIET TRIUMPHERE / DE LANDE: ZYN GELUKKIG DAAR DE DEUGDEN REGEEREN.
 • opschrift linksonder: J. Uitewaal invent.
 • gesigneerd rechtsonder: J.C. Boëthius [...] pinx.
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1722 (1722)
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2020-03-31; Laatste wijziging: 2020-06-18

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?