Mainmenu

Isaac de Moucheron en Jacob de Wit

De maagden van Israël bezoeken het graf van Jeftha's dochter (Richteren 11:40), 1729/1734
Amsterdam, Theater Instituut Nederland
Object gegevens
Objectcategorie
behangselschildering
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een decoratieprogramma

Drager/materiaal
doek, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 302 x 368 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Isaac de Moucheron
het landschap
en Jacob de Wit
de figuren
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1729/1734 (1729 - 1734)
Tussen datering van het plafond in de voorkamer door Jacob de Wit en het jaar waarin de schilderingen van De Moucheron werden voltooid (zie Van Gool)
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 1996-08-19; Laatste wijziging: 2017-11-11

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?