Mainmenu

Jef Van der Veken pastiche naar Jan van Eyck

De annunciatie, 20ste eeuw vrij naar 15de eeuw
Private collection
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
staande rechthoek 43.2 x 33.7 cm
Huidige toeschrijving
Jef Van der Veken
Huussen 2009, p. 73 [verklaring van Han van Meegeren]: 'Het olieverfschilderij de "Verkondiging", dat aan Van Eyck wordt toegeschreven en dat ik thans nog bezit, is een vervalsching doch evenmin door mij gemaakt en heb ik het gekocht van een Belg, terwijl ik vermoed, dat de maker daarvan ook een Belg is.'; zie ook cat. tent. Greenwich 2007 en Pypaert 2008
pastiche naar Jan van Eyck
volgens opgave opzetkarton RKD met foto afkomstig uit het foto-archief M.J. Friedländer: 'Friedländer, achter op deze foto: "falsch"'; Huussen 2009, p. 33 [verklaring van Rens Strijbis, makelaar te Laren, betreffende 1942]: 'Van Meegeren gaf mij verder de opdracht naar Hoogendijk te gaan met een schilderij, toegeschreven aan Jan van Eyck om dit te verkoopen voor 2.500.000 gld. Ook dit nam Hoogendijk in consignatie, doch hij belde mij na een week op en verzocht mij ten spoedigsten bij hem te komen. Tijdens het onderhoud deelde de Heer Hoogendijk mij mede, dat het door mij gebrachte schilderij een falsum was. Hoogendijk zei, dat hij het schilderij reeds direct gewantrouwd had, doch voor alle zekerheid de meening gevraagd had van prof. Friedländer, die hem onmiddelijk bevestigde, dat zijn eerste indruk juist was. Het schilderij nam ik mee naar Laren terug, na Hoogendijk het depotbewijs te hebben terug gegeven. Direct daarop ben ik naar van Meegeren gegaan en heb hem meedegedeeld, wat ik bij Hoogendijk vernomen had. Hierop ontstak van Meegeren in hevige woede en bood aan mij te bewijzen, dat het schilderij absoluut een zoogenaamde primitieve was. Hij haalde een flesch terpentijn of alcohol en een prop watten en begon, na deze watten kletsnat met deze vloeistof te hebben gemaakt, over het schilderij te poetsen. Gedurende deze behandeling lieten enkele kleine stukjes los, hetgeen volgens van Meegeren later aangebrachte restauraties waren. [...] Op dit moment kreeg ik een groot wantrouwen voor het eerst maar hevig in de bonafiditeit van de heele affaire. Ik wist dat van Meegeren een goed schilder was, en begon rekening te houden met de mogelijkheid, dat hij ze [behalve de Van Eyck ook schilderijen van Johannes Vermeer en Pieter de Hooch] zelf gemaakt had. Ik hoorde, dat Friedländer onmiddelijk een foto uit een dossier gehaald had van hetzelfde schilderij dat voor jaren al valsch verklaard was. Door de verontwaardiging van van Meegeren en de proef, die hij onmiddelijk in mijn tegenwoordigheid wilde nemen, luwde mijn wantrouwen.'
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
20ste eeuw vrij naar 15de eeuw (1400 - 1942)
zie opmerking toeschrijving
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2003-06-13; Laatste wijziging: 2021-12-10

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?