Mainmenu

vrij naar Robert Campin en Jef Van der Veken

Maria met kind voor een zodenbank, derde kwart 15de eeuw
Los Angeles (California)/Malibu (California), J. [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
1933-12 gerestaureerd; volgens eigenhandige notitie M.J. Friedländer op achterzijde foto in foto-archief M.J. Friedländer: 'Belg.[ischer] Privatbes.[itz] / Rest.[auriert] bei Van der Veken / Mir XII.1933 im Orig.[inal] gezeigt.' en 'V.[an] d.[er] Veken / restauriert'
volgens eigenhandige notitie in notitieboekje M.J. Friedländer 1932/33, Den Haag, RKD, Archief M.J. Friedländer, voorl. inv.nr 290: '14.XII.33 / Van der veken bei mir mit / Madonna sitzend vor Hecke / halb restauriert/ Stil v. 1440 etwa / Kompos.[ition] cf. bei Christ, Basel / Besitzer will Roger früh. / cf. Douai Mad.[onna] auf Mond- / sickel wo namentl.[ich] Kind / ähnlich.'
Vorm/maten
staande rechthoek 48.5 x 37.8 cm
Huidige toeschrijving
vrij naar Robert Campin
Thürlemann 2002
en Jef Van der Veken
betreft de restauratie; volgens notitie in notitieboekje M.J. Friedländer 1932 X, p. 146 (RKD, Archief M.J. Friedländer, inv.nr. 290): '14. XII. 33 / Van der veken bei mir mit / Madonna sitzend vor Hecke / halb restauriert / Stil v. 1440 etwa / Kompos. cf. bei Christ, Basel / Besitzer will Roger früh. / cf. Douai Mad. auf Mond- / sickel wo namentl. Kind ähnlich.'
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
derde kwart 15de eeuw (1450 - 1474)
Thürlemann dateert het werk ca. 1450 (?); The J. Paul Getty Museum ca. 1450-1470
Artistiek verband
Artistiek verband met ander werk
Zoals een voorbereidende tekening, vergelijkbare compositie, andere versie, herhaling of kopie van het hier beschreven kunstwerk.
 • verwant aan
  manner of Robert Campin, Maria met kind in glorie
  Maria met kind, Douai, Musée de Douai-La Chartreuse, cat.nr. 305 (cat. 1937)

  volgens eigenhandige notitie M.J. Friedländer op achterzijde foto in foto-archief M.J. Friedländer: 'Cf. Douai'

 • verwant aan

  schilderij bij kunsthandel Tobias Christ in Basel, ca. 1933

  volgens eigenhandige notitie M.J. Friedländer op achterzijde foto in foto-archief M.J. Friedländer: 'Basel Tob[ias] Christ' en 'cf. Tobias Christ / Photo d. deutschen / G.[emälde] bei Christ an / v.[on] Puyvelde / geschickt / VII. 33'

Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2005-04-26; Laatste wijziging: 2022-08-03

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?