Mainmenu

Jan van Scorel

Portretten van twaalf leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap, ca. 1525-1527
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2378; 5592 [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 46 x 276 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ich hendrick van Rauenswaeyen / gereyst ben na[er] ierusalem / Sach tlant daer god syn gunst lies hoore[n] / en eertyts sprach met claerder stem
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Euert geerlofz bin ic geheten van bueren / MCCCCC en XX was tiaer / Doen reysdic wt liefden met groot besueren / Ten heiligen grave verstaet dit claer.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Gerit va[n] swol bin ic Cornelis sone / ic was te iesrusalem de plaetsen besoecken / na goods geboirt vander maget scone / iare[n] MCCCCC en XX te boecken.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Corneli claesz bin ic tsheilich grafs besoeckere / doeme[n] MCCCCCXXIII screef / god make mi ten hoge[n] ierusale[m] cloeckere / en stiere mi duechdelic so lange ic leef.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): MCCCCCXXII men telde / na goods geboert die iaeren ons heren / doen ic diederic diericsz mi ten wege stelde / om theilige graf te visiteren.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ic bin Simon diericsz mi wel verstaet / ic was te ierusale[m] doeme[n] mocht scriven / MCCCCCXXIII geraet / bid dat goods gratie mi wi bibliuen.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ic lambert Geritz sach theilige landt / doeme[n] screef MCCCCC en viere / met twintich iaren dair an geplandt / god geue dattet mi tot salicheit stiere.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Te ierusalem reisdic Gijsbert Garbrants soone / ter eeren de plaetse daer god wou steruen / twas MCCCCC sonder hoone / en XXIII god laet mi niet bederuen.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ian aertsz bin ic van bueseco[m] kin[n]nelick / ic omgorde huchtenbroec tridderlic swairt / int heilich graf als broeder min[ne]lick / verwin[n]elic ons god laet in duechden gespairt / twas MCCCCC dit weest versinnelick / en XXIIII dair an gepairt.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ic bin Henricus van Moudwycs geslachte / tlant van beloften heb ic versocht / twas MCCCCC na goods kersnachte / en XXIII de reys volbracht.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Aert Wem[m]ersz bin ic hoort myn vermanen / Ick sach het land daer Christus leed / omhangen met bebloede tranen / en smolt voor ons in bloedich sweet.
 • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ick hieronemus van Rauensways geschlachten / Sach oock het land van Canaan / daar Abrams kindren theyl verwachten / dus bracht ick dese veer daer van.
Huidige toeschrijving
Jan van Scorel
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1525-1527 (1525 - 1527)
In 1525 keerde Jan van Scorel terug van zijn reis naar Jeruzalem; in 1527 vertrok hij naar Haarlem.
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Technische documentatie
Het RKD beheert een collectie technische documentatie die door externe onderzoekers en musea aan ons is overgedragen of voortkomt uit eigen onderzoek met infraroodreflectografie. Het materiaal waarvan hier de metadata zijn weergegeven, is op afspraak te raadplegen op het RKD. Vooralsnog is niet alle technische documentatie ingevoerd in de database. Regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd.
Ingevoerd op: 1998-03-04; Laatste wijziging: 2017-11-11

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?