Mainmenu

Jan van Scorel

Portretten van negen leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap, ca. 1535
Utrecht, Centraal Museum, inv./cat.nr. 2377; 596 [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek 46,5 x 247,5 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ick [Jeli]s van R[oyen] was visiteren / dat heilich graf te ierusalem inde stede / dit is geschiet na de geboort ons heeren / vijftien hondert en vijfentwintig mede.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ic Ian van ede sach die stede daer god wou steruen / Veel tekenen dede om onse vrede ewelic te weruen / int iaer ons here[n] MCCCCCXXV / Genaede hem god.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Heer Ian Verhueil Canonick then doeme / ic was te Hierusalem int iaer ons heren / vijftienhondert en dertich so ict u noeme / bidt dattet mi ewelic moet profiteren.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ic Heyltgen dirck euerts dochter reysde deuotelick / te Hierusalem bin[nen] met mijnen man was / [Ian Willemsz] alsme[n] screef blotelick / dusent vijfondert en[de] dertich dair an was / mey out wel de XXIIII Iaeren / bidt dat mi god wil in vruechde sparen.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Ick Ian va[n] Rauensway was ten heiligen lande / alsme[n] screef Dusent vijfondert en[de] driendertich / god wil mey bescermen vor scadelike scande / en vor alle quaet der sielen smertich.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Wt die Westbroeck ben ic Jacob iansz gehete / te ierusalem was ic als me[n] screef bloot / viefthienhondert en dertich me[n] laet u weten / twee Iaren daer en wast dat ic bleef doot.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Meester Johan Joachimus van bouinia geboren / canonick den dome als eeu ygelick weet / was te ierusalem so gey moecht horen / an[n]o vijfthien hondert vierendertich geevet.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Euert henricus die greue bin ick genaemt / ic was te ierusalem in iaer ons heren / vijfthienhondert vijfendertigh wel geraemt / die heilige plaetsen ginc ick visiteren.
  • opschrift onder (positioneel kenmerk): Frans bogairt bin ick wilt wel verstaen / ic was te ierusalem ter selverteyt / alsme[n] vyftienhondert vijfendertich daer aen / telde na goods geboert gebenedyt.
Huidige toeschrijving
Jan van Scorel
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
ca. 1535 (1530 - 1540)
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Technische documentatie
Het RKD beheert een collectie technische documentatie die door externe onderzoekers en musea aan ons is overgedragen of voortkomt uit eigen onderzoek met infraroodreflectografie. Het materiaal waarvan hier de metadata zijn weergegeven, is op afspraak te raadplegen op het RKD. Vooralsnog is niet alle technische documentatie ingevoerd in de database. Regelmatig worden nieuwe gegevens toegevoegd.
Ingevoerd op: 1998-03-04; Laatste wijziging: 2018-11-01

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?