Mainmenu

Anton Möller

Christus en de cijnspenning van Caesar (Mattheus 22:15-22; Marcus 12:13-17; Lucas 20:20-26) met gezicht op Danzig in de achtergrond, 1601 gedateerd
Gdańsk, Muzeum Historycznege Miasta Gdańska [..]
Object gegevens
Objectcategorie
schilderij
Fysiek verband
Verwijzing bij 'samengestelde kunstwerken': werken die een geheel vormen of vormden, zoals altaarstukken, decoratieve stukken uit een betimmering of werken die bedoeld waren om samen te worden getoond, zoals pendanten en reeksen.

onderdeel van een reeks

onderdeel van een reeks van voorheen vier schilderijen, historiestukken, in opdracht gegeven door het stadsbestuur van Gdańsk om de kaskamer van het raadhuis te decoreren. De schilderijen hebben allen betrekking op het betalen van geld, namelijk: Christus en de cijnspenning van Caesar, Petrus vindt de stater in de bek van de gevangen vis en het bouwen van een kerk en moesten de inwoners ervan overtuigen dat het betalen van belastingen al sinds bijbelse tijden een door God gewenst geven was (Drost 1938, p. 119); Zoals Gyssling aangeeft waren er van het vierde schilderij in 1847 slechts nog fragmenten aanwezig, het onderwerp hiervan is derhalve onbekend (Gysling 1917).
Drager/materiaal
paneel, olieverf
Vorm/maten
liggende rechthoek met afgeronde bovenkant 121 x 479 cm
afmetingen volgens Drost 1938; volgens cat. tent. Malarstwo gdanskie : XVI i XVII wieku 124 x 500 cm
Signatuur/opschrift
Informatie over de signatuur, datering, opschrift of merk op de voor- of achterzijde van het kunstwerk
Huidige toeschrijving
Anton Möller
Datering
Exacte of globale datering van het kunstwerk; de zoekmarges van het werk in deze database staan tussen haakjes.
1601 gedateerd (1601)
Vervaardigd in
Gdańsk
Herkomst
Tentoonstellingen en literatuur
Beelddocumentatie
Ingevoerd op: 2012-11-21; Laatste wijziging: 2018-12-17

Reacties

Geen reacties

Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?