Mainmenu
missionaris
Mensen die worden of zijn uitgezonden om religieus werk te doen buiten hun eigen land. De bedoeling van missionariswerk is gewoonlijk om anderen te overtuigen een religie aan te nemen, of om armen en zieken bij te staan.
Ruimere term
Verwante term
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?