Mainmenu
deel van een gebouw (guideterm)
Hieronder zijn termen geplaatst die in principe delen van gebouwen aanduiden, maar die ook betrekking kunnen hebben op delen van andere objecten, wanneer die dezelfde functie hebben (bijvoorbeeld een 'keuken' in een voertuig) of wanneer die hetzelfde uiterlijk hebben (bijvoorbeeld een 'toren' op een wierookvat).
Ruimere term
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?