Mainmenu
naïeve voorstellingen
Werken van kunstenaars, die in de regel geen opleiding aan een academie voor beeldende kunst hebben genoten. Hun werk wordt gekenmerkt door een gebrek aan perspectief en andere verworvenheden van de traditionele kunstbeoefening. Inspiratie wordt geput uit wens-, droom- en herinneringsbeelden. Belangrijke thema's zijn: de kindertijd, het geboortehuis en/of -land met omgeving, het beroep of de werkkring, politieke gebeurtenissen, wereldproblemen en ook utopistische en andere wensbeelden. (U. de Goede/G. Krebber, juni 2003)
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?