Mainmenu
abstractie
Verwijst naar een concept of idee dat geen verband houdt met een specifiek gegeven, en naar het proces waarbij algemene begrippen worden geformuleerd op basis van abstrahering van gemeenschappelijke kenmerken van het gegevene. Daaronder valt de beschouwing van een zaak welke zich los van bijbehorende associaties voltrekt, of van een stof die buiten de context van zijn kenmerken is geplaatst, of van een eigenschap of kwaliteit die buiten de context van de bijbehorende stof is geplaatst. Een abstractie is de idee van iets wat in zelfstandige vorm niet bestaat, een zaak die uitsluitend in de vorm van een idee bestaat. Gebruik 'abstracte kunst' voor de moderne kunststromingen en de daaruit voortgekomen producten.
Ruimere term
Verwante term
Gebruikt voor
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?