Mainmenu
Prins Claus Prijs
Sinds 1997 worden jaarlijks de Prins Claus Prijzen uitgereikt aan kunstenaars, intellectuelen en culturele organisaties in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Het Prins Claus Fonds benadert een wisselende groep deskundigen met expertise op terreinen die betrekking hebben op haar missie van cultuur en ontwikkeling, en vraagt hen om kandidaten voor te dragen. De belangrijkste overweging voor de jury is het positieve effect van het werk van de laureaat op een breder cultureel of sociaal gebied. Het Prins Claus Fonds hanteert een brede definitie van cultuur en geeft ruimte aan allerlei artistieke en intellectuele disciplines, wetenschap, media en onderwijs. Ieder jaar vindt in het koninklijk paleis op de Dam de feestelijke uitreiking plaats van de hoofdprijs van € 100.000,-. De overige prijzen ter waarde van € 25.000,- per laureaat, worden in december en januari uitgereikt in de Nederlandse ambassades van de landen waar de laureaten wonen. Het Fonds publiceert ieder jaar een boek met de rede van de prijsuitreiking door één van de erevoorzitters, een uittreksel van de lezing door een vooraanstaand denker, het rapport van de jury en uitgebreide beschouwingen op het werk van de laureaat door bekende deskundigen. (Bron: http://www.princeclausfund.org, september 2009)
Ruimere term
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?