Mainmenu
christelijk religieuze voorstelling
Uitbeelding van personen en gebeurtenissen, die ontleend zijn aan een religieuze tekstbron. In het algemeen zullen dit christelijke tekstbronnen zijn, de Bijbel, i.e. het Oude Testament en het Nieuwe Testament, of de bijbehorende Apocriefe boeken. Daarnaast vormen verhalen over heiligen, hun leven, daden, devotie en martelaarschap een belangrijke bron. Tevens worden bedoeld alle voorstellingen die de religieuze eredienst, de liturgie en het dogma uitbeelden. Gebruik bij voorkeur één van de nauwere termen. (G. Krebber, april 2003)
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?