Mainmenu
Orde van de Nederlandse Leeuw
Ingesteld 1815 Orde van verdienste van het koninkrijk der Nederlanden “ter beloning van Nederlandsche onderdanen, die bewijzen geven van beproefde vaderlandsliefde, bijzondere ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten of buitengewone bekwaamheden in wetenschappen en kunst” . http://www.kanselarijmuseum.nl/ridderorden-en-onderscheidingen (2015) J.A. van Zelm van Eldik, Moed en Deugd, Ridderorden in Nederland, Zutphen 2003
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?