Mainmenu
Connect Vermeer
Omschrijving: Onderzoeksproject ter voorbereiding op een tentoonstelling over de uitwisseling van ideeën en innovaties tussen Nederlandse genreschilders, actief in het derde kwart van de 17e eeuw, getiteld “Vermeer and the Masters of Genre Painting” (National Gallery of Ireland, Musée du Louvre & National Gallery of Art, Washington). Het doel is om de overeenkomsten in stijl, onderwerpen en composities tussen de verschillende schilderijen te documenteren. Zodoende wordt de artistieke uitwisseling tussen de verschillende genreschilders in kaart gebracht en kan er een analyse gemaakt worden van de herkomst en receptie van bepaalde motieven en onderwerpen. Via connectvermeer.ie zijn alle kunstwerken uit het onderzoek te zien, inclusief de onderlinge verbanden.
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?