Mainmenu
Nederlands
Verwijst naar de cultuur van de moderne natie der Nederlanden, of in het algemeen naar de culturen die hebben bestaan op hetzelfde grondgebied in Noordwest-Europa aan de Noordzee. De term ‘Hollands’ wordt vaak gebruikt om de cultuur van de noordelijke historische Nederlanden te onderscheiden van ‘Vlaams’, waarmee wordt verwezen naar de cultuur van de zuidelijke Nederlanden of Vlaanderen. Binnen het RKD heeft deze term betrekking op Nederlandse kunst van na 1800 en op kunstenaars geboren na 1775 in Nederland of elders maar die daar zijn gevormd. Gebruik "Noord-Nederlands" voor kunst van voor 1800 en voor kunstenaars geboren vóór 1775 in de Noordelijke Nederlanden of elders maar die daar zijn gevormd.
Ruimere term
Verwante term
Mijn selecties

Mijn selecties

Uw huidige selectie zal gewist worden. Wilt u doorgaan?