Mainmenu

Oud Holland 127 (2014) nr.1

Het eerste nummer van Oud Holland in 2014 is geheel gewijd aan een bijzondere groep portretten van de Arnhemse familie Craeyvanger, geschilderd door Paulus Lesire, Gerard ter Borch en Caspar Netscher.

In 2009 werd in Amsterdam een bijzondere serie familieportretten geveild: die van lakenkoopman Willem Craeyvanger en zijn vrouw Christine van der Wart en hun acht kinderen. Zij werden tussen 1651 en 1658 geportretteerd door Paulus Lesire, Gerard ter Borch en – zoals pas na de veiling bleek – diens leerling Caspar Netscher. Meer dan 350 jaar bleven de tien portretten in het bezit van de familie, vrijwel onbekend bij kunsthistorici. Bij hun verschijning baarden de schilderijen opzien, want een vergelijkbare reeks van maar liefst tien afzonderlijke portretten van leden van één gezin komt in de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst niet voor.

In dit themanummer wordt in drie artikelen uitgebreid ingegaan op de geschiedenis, ontstaanswijze en toeschrijvingen van de tien portretten. In het gezamenlijke artikel van Ariane van Suchtelen, conservator bij het Mauritshuis, en de Arnhemse historicus Menno Potjer worden de portretten beschreven en wordt het historisch onderzoek gepresenteerd naar de verschillende leden van het gezin Craeyvanger . Ook komen de toeschrijvingen van de verschillende portretten aan bod. Het artikel van Petria Noble, restaurator bij het Mauritshuis, geeft een unieke reconstructie van de herkomst van de dragers van de acht kinderportretten. Haar onderzoek werpt tevens een bijzonder licht op de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderspraktijk. Betsy Wieseman, die in 2002 haar monografie over Caspar Netscher publiceerde, heroverweegt in haar artikel ten slotte diens beginjaren. Gelukkig is de portretreeks ook na de veiling bijeen gebleven. Na eerder onder meer in het Mauritshuis in Den Haag, Museum Het Valkhof in Nijmegen en het Bonnefantenmuseum in Maastricht tentoongesteld te zijn geweest waren de portretten van de Craeyvangers in 2014 in Museum De Fundatie in Zwolle te zien.

Abonneren kan via: www.brill.com/ohd. Een particulier abonnement op het tijdschrift biedt automatisch toegang tot alle oude jaargangen online.