Mainmenu

Oud Holland 127 (2014) nr.4

In Oud Holland jaargang 127 (2014) nummer 4 zijn de volgende bijdragen opgenomen:

Margaret A. Sullivan
The timely art of Hiëronymus Bosch: the left panel of ‘The Garden of Earthly Delights’

Felice Geurdes
Joost Cornelisz Droochsloot (ná 1585 – 1666): het vroege werk. Nieuwe genres in de zeventiende-eeuwse Domstad 1615-1630

Edmond Roobaert
David Teniers de Jonge, kerkganger in de Coudenbergparochie en bevoorrecht poorter te Brussel

Angela Jager
Barend Jansz Slordt (ca. 1625- na 1690), ‘galey-schilder’ uit Schemerhorn 

Losse nummers zijn verkrijgbaar aan de balie van het RKD. Online kunt u dit tijdschrift uitsluitend bestellen bij Brill:http://www.brill.com/oud-holland-quarterly-dutch-art-history. Voor een abonnement neem contact op met: brill@turpin-distribution.com