Mainmenu

RKD Talk: De laatmiddeleeuwse gravure

Joyce Zelen is Jacoba Lugt-Klever Research Fellow bij het RKD en de Fondation Custodia in Parijs. Tijdens dit tweejarige fellowship doet zij onderzoek naar vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden. Op woensdag 22 september vertelde ze tijdens een RKD Talk over haar onderzoek.


De geboorte van de prentkunst in de Nederlanden en Duitsland

Wanneer we aan de vijftiende-eeuwse prentkunst denken, denkt iedereen waarschijnlijk aan de prachtige prenten van Martin Schongauer, Israhel van Meckenem en de grote Albrecht Dürer. Maar weinigen zullen direct denken aan de gravures van bijvoorbeeld de zogenaamde Meester van de Liefdestuinen of Monogrammist FVB. Veel van de nog overgeleverde gravures door anonieme meesters uit het prille begin van de prentkunst doen echter geenszins onder voor die van hun wel bekende collega’s. Vlak na de uitvinding van dit nieuwe medium verschenen er prenten met een grote verscheidenheid aan onderwerpen, stijlen en formaten; voor diverse doelgroepen en functies.

Sinds de jaren dertig staat het onderzoek naar de anonieme vijftiende-eeuwse gravure grotendeels stil. Tijdens deze RKD Talk vertelt Joyce Zelen over haar speurtocht naar dit bijzondere vroege materiaal in prentenkabinetten en bibliotheken wereldwijd. Zij probeert in kaart te brengen welke laatmiddeleeuwse gravures door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden het tot de eenentwintigste eeuw hebben gered. Prachtige voorbeelden en belangrijke ontdekkingen zullen de revue passeren, met een bijzondere focus op de prenten van de Meester van het Amsterdamse Kabinet en zijn directe navolger Monogrammist bxg.


Joyce Zelen

Joyce Zelen studeerde in 2013 cum laude af van de research master Art and Visual Culture in Historical Perspective aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar studie liep zij stage bij het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Kupferstich-Kabinett in Dresden en het British Museum in Londen.

Na haar afstuderen werkte Zelen als catalogiseerder voor het Rijksprentenkabinet en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In oktober 2016 werd zij benoemd tot Andrew W. Mellon Fellow in het Rijksmuseum om te werken aan haar proefschrift. In december 2019 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Blinded by Curiosity. The Collector-Dealer Hadriaan Beverland (1650-1716) and his Radical Approach to the Printed Image. Voor haar studie naar Beverland ontving zij in 2020 de Jan van Gelder prijs van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici.

Als Jacoba Lugt-Klever Fellow bij het RKD doet Zelen onderzoek naar vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters in Duitsland en de Nederlanden.


Informatie

  • Deze RKD Talk vond plaats op woensdag 22 september 2021
  • Locatie: RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

Afbeelding: Monogrammist bxg, Boer die zijn vrouw in een kruiwagen duwt, vijftiende eeuw, gravure, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig (Monogrammist b x g V 3.5340)