Mainmenu

Online ESNA Winterseminar 2022 over technische kunstgeschiedenis

ESNA (European Society for Nineteenth-Century Art) organiseert elk jaar in samenwerking met het RKD op de laatste vrijdag van januari een winterseminar rondom een thema dat leeft binnen de negentiende-eeuwse kunst. Voor 28 januari 2022 was gekozen voor technische kunstgeschiedenis.

 

Atelierpraktijk en technische analyse: anders kijken naar negentiende-eeuwse kunst

In zijn oratie uitgesproken in 2016 gaf Sven Dupré aan dat het creatieve proces van de kunstenaar in al zijn materiële en intellectuele complexiteit moet worden bestudeerd. Daarbij zijn materieel technisch onderzoek met behulp van technieken als infraroodreflectografie, röntgenopnamen etc. uitermate belangrijk. Dergelijk onderzoek wordt al ingezet sinds de negentiende eeuw.

Zowel door de steeds grotere technische mogelijkheden en de nadruk op object based research, zijn materiaal-technische analyses tegenwoordig niet meer weg te denken bij object-onderzoek. De vereiste samenwerking tussen kunsthistorici en technische onderzoekers heeft geleid tot gezamenlijke projecten van musea met bijvoorbeeld de Technische Universiteit Delft, gezamenlijke promoties van kunsthistorici en restauratoren, zoals die van Louis van Tilborgh en Ella Hendriks en tot de nieuwe hoogleraar Technical Art History aan de Universiteit van Amsterdam, Erma Hermens.

Het is dus belangrijk op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkelingen en de rol die kunsthistorici hierin kunnen nemen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op vragen als: Welke meerwaarde heeft technische kennis over kunstwerken? Hoe werken restoratoren, chemici en kunsthistorici samen om die kennis te vergaren?


Programma


Informatie

  • Dit ESNA Winterseminar vond online plaats op vrijdag 28 januari 2022.

Informatie