Mainmenu

Symposium: Collecting Dutch and Flemish Art in Germany 1600-1900

18 en 19 oktober 2018: Internationaal tweedaags symposium ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de ANKK


Het symposium vindt plaats op het RKD – Netherlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Het evenement is gezamenlijk georganiseerd door het RKD en de ANKK, de Duitse organisatie voor de Bestudering van Nederlandse Kunst en Cultuur (Arbeitskreis Niederländische Kunst- und Kulturgeschichte e.V.).

Het symposium markeert het 10-jarig bestaan van de ANKK, evenals de afronding van het RKD-project over de 'Nachwirkung' van Hollandse en Vlaamse kunst in Duitsland, Oostenrijk, Bohemen en Silezië. De basis van dit project is de baanbrekende publicatie van Horst Gerson (1907-1978), Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts (Amsterdam 1983, ed. princ. Haarlem 1942), waarin de verspreiding en navolging van Hollandse schilderkunst in Europa land voor land wordt behandeld.

Het verzamelen van Hollandse en Vlaamse kunst in Duitsland 1600-1900

Van meet af aan was Duitsland een belangrijke markt voor Hollandse en Vlaamse schilderijen, tekeningen en prenten uit de Gouden Eeuw. Hoewel deze markt tot op de dag van vandaag van betekenis is, was deze op zijn hoogtepunt in de achttiende eeuw: Nederlandse kunst werd hartstochtelijk verzameld aan de talloze hoven en in de handelscentra. Als gevolg hiervan is er tegenwoordig in Duitsland meer Nederlandse kunst te vinden dan in welk land dan ook.

In deze conferentie worden verscheidene case-studies gepresenteerd over sleutelfiguren in de verzamelgeschiedenis van Duitsland, Oostenrijk en Bohemen. Er zal aandacht worden besteed aan de netwerken en onderhandelingen van verzamelaars, kunsthandelaren en agenten. In het spoor van de sterke groei van Nederlandse kunst in Duitse collecties ontwikkelde zich het kennerschap en het academische discours; Duitsland is de bakermat van de kunstgeschiedenis van Hollandse en Vlaamse kunst. Tenslotte zal worden ingegaan op de significante invloed die Nederlandse kunst uitoefende op Duitse kunstenaars in de achttiende en negentiende eeuw die de concurrentie aangingen met Nederlandse kunstenaars uit het verleden.

Programma

Download hier het complete programma (in het Engels) 


Programmacommissie

Gitta Bertram (ANKK)
Britta Bode (ANKK)
Everhard Korthals Altes (TU Delft)
Rieke van Leeuwen (RKD)
Birgit Ulrike Münch (ANKK)
Almut Pollmer-Schmidt (ANKK)
Friederike Schütt (ANKK)
Lisanne Wepler (ANKK)


Informatie

  • Dit symposium vond plaats op donderdag 18 en vrijdag 19 oktober 2018
  • Locatie: RKD – KB Auditorium, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag