Mainmenu

Public Lecture: Rembrandt's European Papers

Op vrijdag 26 oktober 2018 vindt de Public Lecture Rembrandt's European Papers: Computer-Assisted Classification of Watermarks and Chainline Patterns for Moldmate Identification plaats bij het RKD in Den Haag.


Rembrandt's European Papers
Computer-Assisted Classification of Watermarks and Chainline Patterns for Moldmate Identification

Om meer te weten over de ontstaansgeschiedenis en authenticiteit van prenten van Rembrandt, doen wetenschappers onderzoek naar papier dat in de zeventiende eeuw werd vervaardigd. Hierbij wordt sinds enige jaren ook gebruik gemaakt van Computational Art History: computer gestuurd beeldonderzoek.

Aan de hand van het werk van Rembrandt geeft Prof. Rick Johnson uitleg over een systeem dat hij ontwikkelde om met de computer watermerken en kettinglijnen in papier te herkennen. Deze karakteristieken hangen samen met de handmatige productie van zeventiende-eeuws papier, waarbij gebruik werd gemaakt van schepramen. Door te achterhalen welke prenten en tekeningen op papier van hetzelfde schepraam afkomstig zijn, kunnen specialisten de werken dateren. Lange tijd gebeurde dit op het oog, een tijdrovend bezigheid. Tegenwoordig kan de computer ons hierbij behulpzaam zijn.


Professor C. Rick Johnson Jr.

Jacobs Fellow in Computational Arts and Humanities, Jacobs Technion-Cornell Institute, Cornell Tech (New York City); Geoffrey S. M. Hedrick Senior Professor of Engineering, Cornell University (Ithaca).


Informatie

  • Deze Public Lecture vond plaats op vrijdag 26 oktober 2018
  • Locatie: RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag