Mainmenu

Symposium: Pieter de Hooch

Woensdag 15 januari

Vanaf 11 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020 is in Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer te zien. Dit is de eerste overzichtstentoonstelling over Pieter de Hooch (1629 – in/na 1679) op eigen bodem waarbij De Hoochs carrière in Delft centraal staat.


De bijbehorende catalogus, waaraan conservatoren van het museum, gastonderzoekers en medewerkers van het RKD een bijdrage leverden, bevat resultaten van nieuw onderzoek naar onder andere De Hoochs verhouding tot Delftse voorgangers en tijdgenoten, de locaties die hij afbeeldde, zijn schildertechniek en de waardering van zijn kunstwerken door de eeuwen heen. Als zodanig vormt het boek een prachtige aanvulling op Peter Suttons uitgebreide monografie uit 1980 en diens tentoonstellingscatalogus uit 1998 (Dulwich Picture Gallery, Londen/Wadsworth Atheneum, Hartford).


Symposium

Naar aanleiding van de tentoonstelling organiseren Museum Prinsenhof Delft en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een symposium waarin enerzijds aandacht besteed wordt aan de resultaten van het recente onderzoek naar De Hooch in de Delftse context. Anderzijds worden De Hooch en de Delftse school nadrukkelijk in een breder perspectief geplaatst. Tijdens het onderzoek in voorbereiding op de tentoonstelling, bleek dat het typisch 'Delftse' karakter van De Hoochs werk soms moeilijk te definiëren is. Tevens viel op dat Delft niet per se één vaste kunstenaarspopulatie had in de zeventiende eeuw en dat de stad veel meer fungeerde als 'duiventil': sommige kunstschilders werden er geboren en begonnen er hun carrière, om vervolgens uit te vliegen naar andere steden in Holland. Anderen kwamen pas later in hun carrière naar Delft om er een tijd te werken. Het is aldus moeilijk om te spreken van 'de Delftse school' en dat lijkt ook te gelden voor andere steden in de noordelijke Nederlanden, zoals bijvoorbeeld Leiden, Rotterdam, Dordrecht, Alkmaar en Haarlem. Kunstenaars waren zeer mobiel en woonden en werkten meestal niet hun gehele leven in een stad. Door wat voor socio-economische factoren werden zij aangetrokken? Hoe spelen opdrachtgevers een rol in dit mechanisme? Waren er specifieke leermeesters die jonge kunstenaars aantrokken?

Het symposium zal op 15 januari 2020 bij het Prinsenkwartier in Delft plaatsvinden en biedt tevens de gelegenheid om de tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft te bezoeken. Het volledige programma volgt. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op www.pieterdehoochindelft.nl

Informatie