Mainmenu

ESNA Winter Seminar 2020

Vrijdag 31 januari

Op vrijdag 31 januari 2020 vindt bij het RKD in Den Haag het ESNA Winter Seminar Eyeopeners. Inspirerende inzichten voor de studie van negentiende-eeuwse kunst plaats. Tickets zijn nu verkrijgbaar in onze webshop.

 

Eyeopeners. Inspirerende inzichten voor de studie van negentiende-eeuwse kunst

In navolging van de vorige editie zal het zevende Winter Seminar van de European Society for Nineteenth-Century Art (ESNA) zich opnieuw richten op het onderzoeksveld zelf. Waar in 2019 twintig specialisten hun mijlpaalmoment hebben toegelicht en die game changers binnen het eigen vakgebied kritisch zijn geëvalueerd, wordt in de editie 2020 bevraagd wat in het verschiet ligt. De ‘new art history’ heeft een bepalende invloed gehad op het repertoire van enkele generaties kunsthistorici en daarmee op onderdelen van het curriculum van de huidige universitaire opleidingen. Veel van die ‘nieuwe’ onderzoekslijnen zijn intussen niet zo nieuw meer en hebben zich vermengd met bestaande, meer traditionele onderzoekspraktijken. Er is opnieuw nood aan innovatieve methodologische en theoretische benaderingen voor het onderzoeksveld.

Wij leggen de bal ditmaal in het kamp van junior kunsthistorici, doctorandi en masterstudenten in de Kunstwetenschappen. Wat houdt hen bezig? Wat of wie inspireert hen? Welke tendensen, inzichten of benaderingen zullen volgens hen invloedrijk of noodzakelijk worden bij de verdere studie van de negentiende-eeuwse kunst? ESNA biedt ditmaal een podium aan de huidige, jonge generatie Kunstwetenschappers, aan zij die ruimdenkend en met een frisse blik naar het vakgebied kijken: welke teksten, tentoonstellingen, congressen, lezingen, films, documentaires, voorstellingen, ‘filmpjes’, gesprekken, etc. veranderden hun begrip van de kunst van de negentiende eeuw? Hoe bepalen deze mijlpaalmomenten of eyeopeners de manier waarop zij het onderzoek naar en de omgang met negentiende-eeuwse kunst concipiëren en zouden willen inrichten of bijsturen voor de toekomst?

Het programma zal wederom bestaan uit snel opeenvolgende, puntige presentaties van max. 5 min. en een slide elk. Ongeveer twintig junior Kunstwetenschappers zullen hun eigen eyeopener presenteren, die hun inzicht in kunst, en specifiek kunst van de negentiende eeuw, openbrak. Zij zullen toelichten wat zij precies inspirerend vonden en waarom, en hoe hun eyeopener mogelijk ook anderen kan inspireren voor toekomstig onderzoek. Dit verzamelde materiaal levert ongetwijfeld stof op voor discussie over heden en toekomst van het kunsthistorisch metier, met uitdagende voorstellen en nieuwe benaderingen.


Programma

Bekijk hier het complete programma.


Informatie

  • Datum: Vrijdag 31 januari 2020
  • Tijd: 13.00 – 18.00 uur
  • Locatie: RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag


Tickets