Mainmenu

RKD Talk: De verrassende veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse gravure

Donderdag 2 april

Joyce Zelen begon in maart 2019 als eerste Jacoba Lugt-Klever Fellow bij het RKD en de Fondation Custodia in Parijs. Tijdens dit tweejarige fellowship doet zij onderzoek naar vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden. Op donderdag 2 april vertelt ze er alles over tijdens de RKD Talk. Tickets zijn nu verkrijgbaar in onze webshop.


De verrassende veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse gravure

Binnen de kunstgeschiedenis ligt de focus veelal op werken van bekende kunstenaars. Anonieme werken mogen soms vanaf de zijlijn meedoen. Wanneer we aan de vijftiende-eeuwse prentkunst denken, denkt iedereen aan de prenten van Martin Schongauer, Israhel van Meckenem en de grote Albrecht Dürer. Maar weinigen zullen direct denken aan de prenten van bijvoorbeeld de zogenaamde Meester van de Liefdestuinen of Monogrammist FVB. Veel van de nog overgeleverde prenten door anonieme meesters uit het prille begin van de prentkunst doen echter geenszins onder voor die van hun bekende collega’s. Vlak na de uitvinding van dit nieuwe medium verschenen er prenten met een grote verscheidenheid aan thema’s, stijlen en formaten; voor diverse doelgroepen en functies.

Sinds de jaren dertig staat het onderzoek naar de anonieme vijftiende-eeuwse gravure grotendeels stil. Tijdens deze RKD Talk vertelt Joyce Zelen over haar speurtocht naar dit bijzondere vroege materiaal in prentenkabinetten en bibliotheken wereldwijd. Voor de reeks naslagwerken The New Hollstein. Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700 probeert zij in kaart te brengen welke vroege gravures door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden het tot de eenentwintigste eeuw hebben gered. Prachtige voorbeelden en mooie vondsten zullen de revue passeren, alsmede de problemen waar zij in haar onderzoek tegenaan loopt.


Joyce Zelen

Dr. Joyce Zelen studeerde in 2013 cum laude af van de research master Art and Visual Culture in Historical Perspective aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar studie liep zij stage bij het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het Kupferstich-Kabinett in Dresden en het British Museum in Londen. In 2016 ontving zij de Schulman and Bullard Article Prize van de Association of Print Scholars voor haar artikel The Venetian Print Album of Johann Georg I Zobel von Giebelstadt in The Rijksmuseum Bulletin 63 (2015) - een samenvatting van haar masterscriptie.

Na haar afstuderen werkte Joyce als catalogiseerder voor het Rijksprentenkabinet en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In oktober 2016 werd zij benoemd tot Andrew W. Mellon Fellow in het Rijksmuseum om te werken aan haar proefschrift over de excentrieke zeventiende-eeuwse prentverzamelaar (en verknipper) Hadriaan Beverland. In december 2019 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op het proefschrift Blinded by Curiosity. The Collector-Dealer Hadriaan Beverland (1650-1716) and his Radical Approach to the Printed Image.

Als Jacoba Lugt-Klever Fellow bij het RKD doet Joyce onderzoek naar de ontstaansperiode van de gravure in Noord-Europa. Voor de reeks naslagwerken The New Hollstein. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700 inventariseert zij alle overgeleverde vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters in Duitsland en de Nederlanden.

Hiernaast is Joyce redactielid bij Delineavit et Sculpsit: Journal for Dutch and Flemish Prints and Drawings en oprichtster van de netwerkgroep Ars Graphica Dutch & Flemish.


Informatie

  • Datum: donderdag 2 april
  • Locatie: RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
  • Tijd: 17.00 - 18.00 uur
  • Borrel: tot 19.00 uur


Tickets