Mainmenu

In Memoriam: em. prof. dr. Willemijn Fock (1942-2021)

Recent bereikte ons het droeve bericht dat em. prof. dr. Willemijn Fock, een van de belangrijkste Nederlands kunsthistorici op het gebied van geschiedenis van kunstnijverheid en begunstiger van het RKD, op 3 juni op 78-jarige leeftijd in Den Haag is overleden. Zij promoveerde in 1975 aan de Universiteit Leiden bij prof. dr. Theo Lunsingh Scheurleer met het proefschrift Jaques Bylivelt aan het hof van Florence. Goudsmeden en steensnijders in dienst van de eerste groothertogen van Toscane. In 1982 volgde aldaar haar benoeming als hoogleraar interieurgeschiedenis, een destijds voor Nederland unieke leerstoel voor een tot dan toe sterk onderbelicht vakgebied. Tot ver na haar emeritaat in 2007 heeft Willemijn Fock in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van kennis van en belangstelling voor het Nederlandse interieur. Nationaal en internationaal was zij een autoriteit op het gebied van de Nederlandse wooncultuur. Onder haar leiding werd het eerder door Theo Lunsingh Scheurleer gestarte, zeer omvangrijke Rapenburgproject voltooid en gepubliceerd in de reeks Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht.

Willemijn Fock hield zich vooral bezig met de geschiedenis van het interieur en meubels, wandtapijten en edelsmeedkunst. Ook na 2007 bleef zij actief als onderzoeker en begeleidde velen in hun onderzoek. Fock stond bekend als een groot pleitbezorgster van gedegen, inventariserend (archief)onderzoek en was ook nauw betrokken bij de restauratie van belangrijke nationale monumenten, zoals het Trippenhuis en het Van Brienenhuis, beide in Amsterdam, de Ridderzaal in Den Haag en de Pieterskerk en de Bibliotheca Thysiana in Leiden. Daarnaast bekleedde zij tal van bestuurlijke functies, had zitting in diverse advies- en redactieraden. Zij was tevens sinds 2003 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Bij haar emeritaat werd Willemijn Fock benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2019 werd zij onderscheiden met het erelidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici vanwege haar inzet voor het specialisme kunstnijverheid en interieurgeschiedenis.

Het RKD dankt veel aan haar. Zo schonk zij na haar emeritaat omvangrijke delen van haar zeer uitgebreide onderzoeksarchief, waaronder het archief van Leidse edelsmeden, aan onze instelling. Tevens had zij jarenlang zitting in de redactie van Oud Holland, het oudste kunsthistorische tijdschrift ter wereld dat onder auspiciën van het RKD wordt gepubliceerd. Het RKD herdenkt Willemijn Fock als een warm pleitbezorgster voor de (Nederlandse) interieurgeschiedenis, als een bevlogen docente en onvermoeibaar onderzoekster, als een kundig redacteur en bovendien als een genereuze collega.