Mainmenu

In memoriam: prof. dr. Ernst van de Wetering (1938-2021)

Recent bereikte ons het droeve bericht dat prof. dr. Ernst van de Wetering op woensdag 11 augustus op 83-jarige leeftijd is overleden.

Prof. dr. Ernst van de Wetering is vooral bekend als Rembrandt-kenner. Na een opleiding tot beeldend kunstenaar en tekenleraar aan de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunst begon hij in 1963 met een studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Als kunsthistoricus kwam hij vervolgens in dienst van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (de huidige RCE) van 1969 tot 1987. In 1987 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, een functie die hij tot aan zijn emeritaat in 1999 vervulde.

Tijdens zijn studie werd Van de Wetering in 1968 assistent bij het Rembrandt Research Project (RRP), dat in datzelfde jaar was begonnen. Niet veel later werd de assistent ‘volwaardig lid’ van dit project. Na het terugtreden van het oorspronkelijke onderzoeksteam in 1993, werd Van de Wetering, inmiddels hoogleraar, voorzitter. Het RRP werd in 1968 opgericht om de omvang van het geschilderde oeuvre van Rembrandt vast te stellen. Hiertoe werden alle schilderijen, die tot dan toe als een Rembrandt werden beschouwd, bekeken en aan een diepgravend onderzoek onderworpen.

Vooral dankzij Van de Wetering kreeg het materiaal-technische onderzoek, waarmee de door Rembrandt gebruikte materialen en werkwijze zouden kunnen worden achterhaald, in de loop der jaren een niet meer weg-te-denken rol bij de beoordeling van schilderijen door het RRP.

Van de Wetering publiceerde veelvuldig: niet alleen over het oeuvre van Rembrandt en diens schildertechnieken en atelierpraktijken, maar ook op het gebied van de theorie en de ethiek van het restaureren. Daarnaast was hij een onconventionele leermeester en begenadigd docent, die veel studenten inspireerde. Talloze sporen van zijn bezigheden zijn terug te vinden in het archief van het RRP, dat na de voltooiing aan het RKD werd overgedragen, en zijn persoonlijke, professionele archief dat eveneens op het RKD wordt bewaard.