Mainmenu

Vijfde ESNA Talk: Modernism’s Peripheries

Vlak voor de zomer vond het succesvolle driedaagse Congres Thinking in the Box plaats, georganiseerd door ESNA (The European Society for Nineteenth-Century Art) in samenwerking met het RKD. Hoewel de negentiende eeuw bekend staat als een periode van vernieuwing, werd tijdens dit congres juist gefocust op de rijkdom van de artistieke traditie. De keynote lezing van dr. Cordula Grewe is opgenomen en hier te bekijken als vijfde ESNA Talk.


Modernism’s Peripheries

Met een West-Europese bril lijkt het alsof de negentiende eeuw één soort modernisme heeft geschapen, met Parijs als epicentrum van kunst en cultuur. In deze vijfde ESNA Talk laat dr. Cordula Grewe ons zien wat er gebeurt wanneer we de negentiende-eeuwse kunst niet bekijken in het licht van een dominant Europa, maar wanneer we deze kunst ‘glokaliseren’: wanneer we juist naar de Europese periferieën en de grensgebieden kijken, en deze proberen te begrijpen door de lens van een geglobaliseerde kunstgeschiedenis.


Cordula Grewe

Dr. Cordula Grewe (Indiana University) is als kunsthistorica gespecialiseerd in achttiende- en negentiende-eeuwse Europese kunst, met de nadruk op visuele vroomheid, woord-beeldrelaties en esthetiek. Ze behaalde haar master aan de American University in Washington, en promoveerde aan de Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Haar recente projecten betreffen hedendaagse onderwerpen, zoals de moderne theo-esthetiek (Ingres tot de Leipziger School), het lichaam als medium (Emma Hamilton tot Nicki Minaj) en kunst in het Derde Rijk en zijn nalatenschap (Nazi Cultures of Display: A Digital Reconstruction of the Great German Art Exhibition and the Degenerate Art Show).

1. Abraham Rattner, Place of Darkness, 1943, Eskenazi Museum of Art/Kevin Montague
2 & 3. Michael Triegel, Scenes uit het leven van de H. Augustinus, 2010-2011, hoofdaltaar in de St. Augustinus, Dettelbach


The European Society for Nineteenth-Century Art

ESNA werd in 2012 opgericht door een groep academische onderzoekers, postdoctorale studenten en museumconservatoren en is gelieerd aan de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Hoewel ESNA in Nederland is gestart, wil zij in een breed internationaal veld actief zijn, omdat negentiende-eeuwse kunstenaars en kunst onderdeel waren van een internationaal netwerk, net als dat (kunsthistorisch) onderzoek naar de negentiende eeuw een grensoverstijgende aangelegenheid is.

Informatie