Mainmenu

RKD Bulletin 2022-1

Het eerste RKD Bulletin van 2022 is nu verschenen op bulletin.rkd.nl. Via deze uitgave informeert het RKD zijn Vrienden en andere geïnteresseerden over recent onderzoek van RKD-medewerkers en externe onderzoekers.


In-Out Center

Het eerste artikel is van de hand van Elize Mazadiego, zij is Marie Skłodowska Curie Fellow bij de Universiteit van Amsterdam. Ze beschrijft het Amsterdamse In-Out Center, vanaf 1972 een nieuwe plek voor een transnationaal netwerk van kunstenaars, met name uit Latijns-Amerika. Tijdens haar onderzoek maakte Mazadiego gebruik van het archief van één van de oprichters van het In-Out Center, de uit Colombia afkomstige Michel Cardena (1934-2015). Zijn archief wordt bewaard bij het RKD.


Collectie Nederland

Voor een nadere beschrijving van de Collectie Nederland is het RKD sinds jaar en dag een rijke bron, door conservator Ellis Dullaart treffend geïllustreerd met het verhaal van het legaat Piek-van Ditmar. Het RKD blijkt bovendien een bijzondere rol te hebben gespeeld bij de totstandkoming en afhandeling van dit legaat van de verzamelaar Hendrik Piek (1879-1950) aan de Nederlandse Staat, waar een bijzonder brunaille-album van Allart van Everdingen (1621-1675), nu in het Rijksmuseum, onderdeel van was.

1. Foto van de performance Cardena rechauffe le Reguliersgracht in het In-Out Center, Amsterdam, 1972, collectie RKD
2. Flyer voor de tentoonstelling Nieuwe Realisten in het Haags Gemeentemuseum, 1964, collectie RKD


Horatius Paulijn

In het artikel 'Horatius Paulijn: leven en werk van een grensoverschrijdende schilder' bewijst conservator Rieke van Leeuwen dat onbekende ‘kleine meesters’ voor even uit de schaduw van de geschiedenis kunnen treden. Door grondig onderzoek wist Rieke van Leeuwen zijn levenswandel deels te reconstrueren en uiteindelijk 24 schilderijen van zijn hand te traceren.


Een onbekend schilderij van Melchior d’Hondecoeter

Lot Baumann was in 2021 WEP-per bij het RKD en is nu bezig met de master Curating Arts and Cultures aan de UvA. Haar bijdrage aan het RKD Bulletin gaat over het niet eerder beschreven schilderij Landschap met een duif, haan en hen en verschillende watervogels van de zeventiende-eeuwse schilder Melchior d’Hondecoeter. Ze plaatst het schilderij in het oeuvre van D’Hondecoeter, waarbij ze een verband legt met een tekening uit het Rijksprentenkabinet.

1. Melchior d'Hondecoeter, Landschap met een duif, haan en hen en verschillende watervogels, ca. 1658-1667, privécollectie
2. Hans Liefrinck II, Uitgestrekt landschap met rotsen, 1553-1599, Stichting P. en N. de Boer, Amsterdam
3. Horatius Paulijn, Portret van Emilia Balfour, Countess of Moray (ca. 1635-1683), 1682, privécollectie


Vrienden van het RKD

Het RKD Bulletin verschijnt tweemaal per jaar dankzij een jaarlijkse subsidie van de Vrienden van het RKD. De uitgave is niet alleen een podium voor ervaren onderzoekers en RKD-medewerkers, maar ook een proeftuin voor jonge kunsthistorici. Het RKD hoopt dat ook zij bij het RKD Bulletin een stimulerend onderdak vinden. Ideeën voor artikelen kunnen bij de redactie worden aangedragen via bulletin@rkd.nl.