Mainmenu

Kunsthandeletiketten als waardevolle bron

Onlangs kreeg het RKD ruim negenhonderd kunsthandel- en lijstenmakersetiketten uit de periode van de tweede helft van de negentiende eeuw tot de eenentwintigste eeuw in tijdelijke bruikleen. Het grootste gedeelte etiketten beslaat Nederlandse bedrijven, maar er zijn ook exemplaren uit het toenmalige Nederlands-Indië en grote steden als Parijs, Londen en Brussel. Onder de noemer ‘Labels on art’ werden al deze etiketten en bijhorende metadata digitaal ontsloten in database RKDexcerpts.  Bovendien zijn de kunsthandels zelf ook terug te vinden in de database RKDartists onder de betreffende naam. Hierbij werden de gegevens van de etiketten aangevuld met informatie die door middel van Delpher, het online platform voor gedigitaliseerd erfgoed, werd getraceerd.

Hoewel verschillende verdienstelijke studies het kunsthandelarencircuit al in kaart probeerden te brengen, blijven de sporen van kunsthandelaren in archieven of kunsthistorische literatuur soms moeilijk traceerbaar. Deze aanzienlijke etikettenverzameling kan helpen om een breder beeld van de kunstmarkt te krijgen en kan nieuwe inzichten over de communicatie- en promotiestrategieën bieden. In het bijzonder zijn deze etiketten interessant  om ‘vergeten’  kunsthandels actief aan de onderkant van de markt boven water te halen. In deze gevallen  is klein drukwerk zoals etiketten  immers een belangrijke en soms enige  bron van informatie. Zo valt het op dat deze minder bekende bedrijven (noodgedwongen) veelzijdig waren: niet zelden staat op het etiket te lezen dat men ook in spiegels, boeken of schildersmateriaal handelt.  Een frappant voorbeeld is kunsthandel W. Kroonder uit Amsterdam met in hun assortiment ook ‘encadrementen’, spiegels en zelfs meubelen
In de toekomst tracht het RKD deze digitale collectie kunsthandeletiketten en de lijst van kunsthandelaren nog verder aan te vullen zodat het overzicht steeds completer wordt. Met deze dienst en overtuiging hoopt het RKD het onderzoek naar het (inter)nationale netwerk van kunsthandels – in de brede zin van het woord – van de negentiende eeuw tot nu te stimuleren.