Mainmenu

Digitalisering beelddocumentatie RKD

In de loop van het voorjaar van 2017 begint het RKD met het ambitieuze project 'Digitalisering beelddocumentatie'. Dit project voorziet in de gefaseerde digitalisering en ontsluiting van een groot gedeelte van de beelddocumentatie. De eerste collecties die in aanmerking komen zijn Oude Nederlandse Tekenkunst, Oude Nederlandse Schilderkunst en Negentiende-eeuwse Kunst. Deze collecties zijn tot op heden altijd fysiek raadpleegbaar geweest op de studiezaal van het RKD, maar zullen geleidelijk alleen nog digitaal beschikbaar zijn. Voor de bezoeker betekent dit, dat steeds een gedeelte van de beelddocumentatie niet raadpleegbaar zal zijn, of slechts beperkt. Houdt u daarom onze website in de gaten voor nieuws omtrent het digitaliseringsproces en de gevolgen voor de beschikbaarheid.