Mainmenu

ABC Peter Vos: digitale publicatie van het RKD

In de reeks RKDmonographs ('Studies') is een nieuwe publicatie verschenen: ABC Peter Vos: prenten, tekeningen, brieven & boeken. De publicatie is samengesteld door Jan Piet Filedt Kok, met hulp van Saïda Lokhorst Vos en Eddy de Jongh, en met medewerking van Anske van den Dool en Laure van Berkel. De eindredactie was in handen van Ton Geerts en Roman Koot (bibliografie).


De Utrechtse tekenaar, graficus en illustrator Peter Vos (1935-2010), opgeleid aan de Rijksakademie, creëerde in ruim 50 jaar een groot en veelzijdig oeuvre. In de laatste decennia van de vorige eeuw werd de kunstenaar in Nederland in brede kring beroemd door zijn Beestenkwartet (1970) en de door hem verluchte Sprookjes van de Lage landen (1972-1974). Naast de illustraties voor meer dan honderd boeken en van onder meer het weekblad Vrij Nederland, is  zijn vrije werk, vooral in de vorm van tekeningen waarin dieren en vooral vogels, maar ook persoonlijke thema's een grote rol spelen, omvangrijk en indrukwekkend.

Uitgaande van zijn werk in openbare Nederlandse collecties, met name van het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam en het Gemeentemuseum Den Haag, krijgen vele honderden tekeningen, prenten, illustraties en getekende brieven een plaats in deze digitale publicatie. Hoewel het grafische werk van de kunstenaar veel minder omvangrijk is dan dat van zijn vriend Charles Donker, wordt zijn oeuvre bestaande uit droge naald prenten en litho’s, ontstaan tussen 1953 en 1995, met de voor Vos karakteristieke thema’s, zo volledig mogelijk beschreven en afgebeeld.